ĐƠN HÀNG

🔴VISA THƯƠNG MẠI HÀN MỚI NHẤT ♦️Thời hạn : hợp đồng 5 năm -Người đăng ký sẽ được nhận vào nhà máy xe hơi làm việc...

🔴TUYỂN LAO ĐỘNG HÀN QUỐC (3 năm) ( Thu nhập 2000-2200 USD) ♦️Công việc: Làm việc trong nhà máy sản xuất ôtô ♦️Yêu cầu : Tốt nghiệp...

CẬP NHẬT ĐƠN TUYỂN

Ngày thi      Giới tính     Ngành nghề     Nơi làm việc    Lương cơ bản    Chi tiết

29/11/2017       Nam              Kĩ sư điện, điện tử     Yokohanma     18 man                      Xem chi tiết

29/11/2017        Nữ                 Kĩ sư điện, điện tử     Takada              18 man                       Xem chi tiết

 20/12/2017       Nam               Cơ khí, điện, điện tử  Fukuoka           18-22 man                 Xem chi tiết

29/11/2017        Nam               Xây dựng                   Aichi- Gifu        20-25 man                   Xem chi tiết

29/11/2017        Nam               Xây dựng                Aichi- Gifu      20-25 man             Xem chi tiết


Ngày thi      Giới tính     Ngành nghề     Nơi làm việc    Lương cơ bản    Chi tiết

29/11/2017       Nam              Kĩ sư điện, điện tử     Yokohanma     18 man                      Xem chi tiết

29/11/2017        Nữ                 Kĩ sư điện, điện tử     Takada              18 man                       Xem chi tiết

 20/12/2017       Nam               Cơ khí, điện, điện tử  Fukuoka           18-22 man                 Xem chi tiết

29/11/2017        Nam               Xây dựng                   Aichi- Gifu        20-25 man                   Xem chi tiết

29/11/2017        Nam               Xây dựng                   Aichi- Gifu        20-25 man                   Xem chi tiết

Ngày thi      Giới tính     Ngành nghề     Nơi làm việc    Lương cơ bản    Chi tiết

20/11/2017          Nam                Mộc xây dựng           Tokyo               12.7 Man ( 24 triệu )     Xem chi tiết

 20/11/2017          Nam                Mộc xây dựng           Tokyo               12.7 Man ( 24 triệu )     Xem chi tiết

 20/11/2017          Nam                Mộc xây dựng           Tokyo               12.7 Man ( 24 triệu )     Xem chi tiết

20/11/2017          Nam                Mộc xây dựng           Tokyo               12.7 Man ( 24 triệu )     Xem chi tiết

20/11/2017          Nam                Mộc xây dựng           Tokyo               12.7 Man ( 24 triệu )     Xem chi tiết

Ngày thi      Giới tính     Ngành nghề     Nơi làm việc    Lương cơ bản    Chi tiết

20/11/2017          Nam                Mộc xây dựng           Tokyo               12.7 Man ( 24 triệu )     Xem chi tiết

 20/11/2017          Nam                Mộc xây dựng           Tokyo               12.7 Man ( 24 triệu )     Xem chi tiết

 20/11/2017          Nam                Mộc xây dựng           Tokyo               12.7 Man ( 24 triệu )     Xem chi tiết

20/11/2017          Nam                Mộc xây dựng           Tokyo               12.7 Man ( 24 triệu )     Xem chi tiết

20/11/2017          Nam                Mộc xây dựng           Tokyo               12.7 Man ( 24 triệu )     Xem chi tiết

TIN TỨC PHỔ BIẾN

Công Ty TNHH Đầu Tư TMDV Và Đào Tạo Tây Hà Thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...